Uw project ook op de klimaatkaart?

Heeft uw organisatie een project dat bijdraagt aan Vlaams-Brabant Klimaatneutraal, maar staat dit nog niet op de klimaatkaart?
Vul dan het webformulier op   www.vlaamsbrabant.be/klimaatkaart  in en zet ook uw project op de kaart.

Of mail met vragen naar   klimaatkaart@vlaamsbrabant.be

sluiten
klapin

De provincie Vlaams-Brabant wil klimaatneutraal worden. Om dit plan te realiseren hebben wij u nodig!
Alle projecten die bijdragen aan een klimaatneutrale provincie brengen we hier in kaart. Vandaag zijn dat vooral projecten rond hernieuwbare energie, maar op termijn breiden we dit uit met al uw initiatieven om de CO2-uitstoot te verkleinen.
Laat ons samen deze kaart vol kleuren!

Deel deze kaart

klapuit

Uw project ook op de klimaatkaart?

OPEN

Heeft uw organisatie een project dat bijdraagt aan Vlaams-Brabant Klimaatneutraal, maar staat dit nog niet op de klimaatkaart? Vul dan het webformulier op   www.vlaamsbrabant.be/klimaatkaart  in en zet ook uw project op de kaart. Of mail met vragen naar klimaatkaart@vlaamsbrabant.be

DICHT
OPEN

De projecten op deze kaart zorgen samen voor
een elektriciteitsvoorziening van 30 156
en een CO2-reductie van 852 953